Inscripcions Curs 2014-2015

Encara teniu temps per demanar informació i apuntar-vos a tots els cursos de l’any 2014-2015! Veniu i us donarem tota la informació sense cap compromís! Us hi esperem!

Centre Cultural: Inversió de futur.

Avui en dia, els idiomes, a part de per poder viatjar, per ampliar coneixements, etc. són molt importants per tal de poder trobar una feina el dia de demà, aquí o en altres països. També sembla que seran necessaris, a partir de l’any vinent, per a poder obtenir una titulació universitària. Els temps que corren ens fan plantejar moltes coses i ens provoquen moltes preocupacions. Destinar temps i diners en idiomes, informàtica i repassos, és una gran inversió per al dia de demà.

 

Formació bonificada

Pel finançament de la formació dels treballadors, les empreses disposen d’un crèdit amb un import que resulta d’aplicar la quantitat ingressada per cada empresa l’any anterior en concepte de quota de formació professional, el percentatge establert anualment, determinat en funció de la mida de l’empresa (quantitat de treballadors), segons s’exposa a continuació.

Empreses de 1 a 5 traballadors :420 €

Empreses de 6 a 9 traballadors:100%

De 10 a 49 traballadros: 75%

De 50 a 249 traballadors:60%

De 250 o más treballadors:50%

(Els percentatges varien cada any, segons la “Ley de Presupuestos Generales del Estado”

 http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/11/pdfs/A15582-15598.pdf