linia011

te3ns-2 te3ns-1

Teens

centre cultural 2 us ofereix el programa TE3NS. Curs d’idiomes destinat a adolescents de 13 a 18 anys.

Els alumnes provinents de les anteriors etapes comencen aquest programa amb una base molt sòlida i el seu nivell de comprensió tant oral com escrit és ja molt elevat.

Els alumnes nous fan un aprenentatge intensiu per tal d’assolir el nivell adequat.

A partir d’aquest nivell és quan considerem oportú començar a realitzar exàmens oficials per tal d’obtenir el títol adient (A1,A2,B1,B2,C1,C2).

Consulteu l’apartat “Preparació d’exàmens oficials” per obtenir més informació.

Grups reduïts! Ensenyament personalitzat!