La gent gran i els idiomes

Centre Cultural té una gran experiència en Casals, els alumnes treballen al mateix temps que gaudeixen de les classes.

Cursos d’idiomes, cursos d’informàtica i altres cursos que us puguin interessar.

Demaneu informació sense cap compromís

Gent gran

Entenem el nou sentit de la formació. Parlem de la formació al llarg de tota la vida, amb una nova concepció dels valors, el coneixement i la cultura, entesos no solament en termes d’utilitat o de productivitat sinó especialment com a eixos per al desenvolupament personal, el compromís cívic i l’exercici de la convivència.

Els idiomes i la gent gran

Organització de cursos i seminaris de formació per a persones grans, per iniciativa pròpia o amb conveni amb altres institucions o entitats.