Empresa

La seva empresa disposa d’un crèdit anual per la formació dels seus empleats i es fa efectiu com a “Bonificaciones en las  cuotas de la Seguridad Social”.

Oferim aprofitar al  màxim  les bonificacions dels seus treballadors. Podem estudiar el seu cas oferint la formació més ajustada a la seva empresa.

Aquesta subvenció és anual i no és acumulable.

Us oferim tot tipus de cursos i tots els nivells.

Idiomes

Tenim el gran convenciment que els idiomes poden portar a totes les empreses  a la excel·lència que desitgen.

L’actual crisi ha posat damunt la taula la necessitat de reciclar el personal de les nostres empreses per tal que parlin idiomes. Les empreses que millor porten aquesta llarga crisi son les que comercialitzen fora del nostre país i per això cal que l’empresa “parli” idiomes. Aprofitant les bonificacions podem aconseguir aquest estratègic objectiu.

linia022

Formació Bonificada: més infomació.