Informeca

informeca

Mecanografia

Assistida per ordinador.

Velocitat

Els alumnes aprenen a escriure correctament utilitzant tots els dits amb velocitat.

Nivells

Tenim tres nivells d’aprenentatge.