Empresa

Informàtica

Avui dia la informàtica és un camp de coneixement immens. Resulta gairebé impossible tenir la formació en tots els camps de l’activitat moderna. La situació actual és molt dinàmica i canviant i per això ens cal adaptar i formar, segons les necessitats puntuals. Estem preparats per oferir a’ les empreses cursos i seminaris per formar ràpidament  el personal de l’empresa.