La gent gran i l’informàtica

Centre Cultural té una gran experiència en Casals, els alumnes treballen al mateix temps que gaudeixen de les classes.

Cursos d’idiomes, cursos d’informàtica i altres cursos que us puguin interessar.

Demaneu informació sense cap compromís.

Informàtica

Entenem el nou sentit de la formació. Parlem de la formació al llarg de tota la vida, amb  nova concepció dels valors, el coneixement i la cultura, entesos no solament en termes  de productivitat sinó  com a eixos per al desenvolupament personal, el compromís cívic i l’exercici de la convivència.

Organització de cursos i seminaris de formació per a persones grans, per iniciativa pròpia o amb conveni amb altres institucions o entitats.