linia011

Repassos : Primària

Classes de repàs de totes les assignatures de l’escola:

– Matemàtiques

– Anglès

– Català

– Castellà

– …

i també:

– Lectura dirigida

– Redacció

– Correcció de faltes d’ortografia

– Càlcul mental

– Problemes

– Tècniques d’estudi

– Comprensió lectora