linia011

Repassos Batxillerat

Batxillerat

El batxillerat espanyol és l’etapa del sistema educatiu d’Espanya que s’inicia en acabar l’educació secundària (ESO). És una etapa no obligatòria destinada en principi a alumnes d’entre 16 i 18 anys. Consta de dos cursos acadèmics, 1r i 2n de Batxillerat.

Pot ser cursat en diferents modalitats a elecció de l’alumne. De la modalitat escollida depèn, entre altres coses, el tipus de via que pot ésser escollida si es volen fer les PAU. Des del curs 2008-2009, s’han produït modificacions en el Batxillerat. Ara és agrupat en tres modalitats:

  • Arts (en dues vies). Pretén capacitar l’alumne per l’adquisició de nous sabers i habilitats en el món artístic.
  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials.

Repassos Batxillerat

Normalment facilita l’entrada a la universitat o a cicles formatius de grau superior, però també permeten la incorporació directa al món laboral. En acabar els estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament rebran el títol de Batxiller.