linia011

Inscripció per als cursos d’estiu 2015

Juliol i agost

Aprofiteu les vacances d’estiu! Poseu-vos al dia de totes les matèries!

Apreneu nous idiomes!

Repassos

images (4)

Classes de repàs de totes

les assignatures de l’escola

(matemàtiques, català, castellà)

Activitats

Lectura dirigida

Redacció

Correcció de faltes d’ortografia

Càlcul mental

Problemes

Tècniques d’estudi

images (3)

Idiomes

Anglès, francès, alemany,

italià, rus, català, castellà.

A partir del nivell 0

fins al nivell més avançat!

Exàmens oficials!

Nivells: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Demana informació