Tot tipus de cursos a tots els nivells ( de nivell principiant a nivell avançat).

 • Curs especial per a persones que no saben utilitzar l’ordinador.
 • Edició Imatge/Vídeo
 • Internet
 • Ofimàtica
 • Windows 7 i 8
 • Altres
 • MECANOGRAFIA

Assistida per ordinador.

 • VELOCITAT
Els alumnes aprenen a escriure correctament utilitzant tots els dits amb velocitat.
 • NIVELLS

Tenim tres nivells d’aprenentatge.

Avui dia la informàtica és un camp de coneixement immens. Resulta gairebé impossible tenir la formació en tots els camps de l’activitat moderna. La situació actual és molt dinàmica i canviant i per això ens cal adaptar i formar, segons les necessitats puntuals. Estem preparats per oferir a’ les empreses cursos i seminaris per formar ràpidament  el personal de l’empresa.

La seva empresa disposa d’un crèdit anual per la formació dels seus empleats i es fa efectiu com a “Bonificaciones en las  cuotas de la Seguridad Social”.

Oferim aprofitar al  màxim  les bonificacions dels seus treballadors. Podem estudiar el seu cas oferint la formació més ajustada a la seva empresa.Aquesta subvenció és anual i no és acumulable.Us oferim tot tipus de cursos i tots els nivells.

La crisi sens dubte que acabarà. La qüestió és com preparem la nostra empresa pel dia després. És possible que en aquest moment la supervivència sigui l’objectiu però quan abans comencem la transformació abans estarem en situació de començar la nova època. El que s’acosta és un món altament qualificat, tecnificat fins l’últim detall. Un exemple el tenim  amb el mòbil  o millor l’smartphone que tenim  a la butxaca. Les eines, màquines i processos industrials analògics arriben al seu final. Les noves màquines amb control numèric (CNC) dirigides per un personal altament preparat seran  el nostre futur.

 • AMPES

Centre Cultural té una gran experiència en Ampes, els alumnes treballen al mateix temps que gaudeixen de les classes.

Cursos d’idiomes, cursos d’informàtica i altres cursos que us puguin interessar.

Demaneu informació sense cap compromís

Com activitat de col·laboració amb el centre educatiu, els ampes promouen cursos i seminaris  en  temes i activitats  complementaries als oficials. Els pares i mares, coneixedors de les necessitats dels seus fills promouen aquestes activitats.

Realitzen l’estudi ajustat  i adaptat a cada cas.

 • CASALS

Centre Cultural té una gran experiència en Casals, els alumnes treballen al mateix temps que gaudeixen de les classes.

Cursos d’idiomes, cursos d’informàtica i altres cursos que us puguin interessar.

Demaneu informació sense cap compromís.

Entenem el nou sentit de la formació. Parlem de la formació al llarg de tota la vida, amb  nova concepció dels valors, el coneixement i la cultura, entesos no solament en termes  de productivitat sinó  com a eixos per al desenvolupament personal, el compromís cívic i l’exercici de la convivència.

Organització de cursos i seminaris de formació per a persones grans, per iniciativa pròpia o amb conveni amb altres institucions o entitats.

 • ALTRES

Realitzem tot tipus de cursos a qualsevol tipus d’associació o entitat.

Demaneu informació sense cap compromís.

Exàmens Actic

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades. Hi ha més de 300 centres distribuïts per tot Catalunya, amb molta diversitat d’horaris d’avaluació. La sol·licitud i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l’obtenció d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una certificació professional.

L’ACTIC es va obrir a la ciutadania (nivells 1 i 2) el novembre de 2009 i es va acabar de desplegar (nivell 3) a final de 2011.

Característiques de l’ACTIC

L’ACTIC abasta no solament els ordinadors personals clàssics, sinó el conjunt d’eines TIC (té en compte, doncs, les tauletes, els telèfons mòbils, els sistemes GPS…).

L’ACTIC entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant.

Objectius

Amb l’ACTIC es pretén:

 • promoure la capacitació digital de la ciutadania per tal d’assolir una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva
 • generalitzar un estàndard en el mercat de treball que afavoreixi l’ocupació i la integració de les empreses i entitats en la dinàmica de la societat de la informació
 • assegurar l’eficàcia de l’ús de les TIC en qualsevol activitat personal, econòmica o social

influenciar positivament la qualitat de la formació en TIC