Primària

Classes de repàs de totes les assignatures de l’escola: Matemàtiques, Anglès, Català, Castellà… i també:

Secundària

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és el període del sistema educatiu de l’Estat espanyol que es correspon amb l’educació secundàriades de la implantació de la LOGSE al maig de 2006, encara que aquest sistema funcionava amb les anteriors lleis des de 1997. Comprèn 4 cursos, que abasten des dels dotze als setze anys si no hi ha repeticions. És la continuació de l’educació primària i l’última de les etapes d’educació obligatòria. Equival al nivell 2 d’instrucció de l’ISCED.El títol de l’ESO permet accedir al Batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà. Per als alumnes que no la superen existeixen els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).L’obtenir el títol de la ESO  ja té importància per futur acadèmic. És per això  que cal reforçar i repassar aquells punts o matèries que cada persona porta més fluixes.Amb els nostres repassos els alumnes poden  adquirir els coneixements necessaris per  acabar amb èxit la ESO

Sortides i connexions amb altres estudis

 • Amb el títol de Graduat en ESO
 • Batxillerat
 • Cicles formatius de grau mitjà
 • Cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i dissenyo
 • Ensenyaments esportius de grau mitjà
 • Estudis no reglats
 • Sense el títol de Graduat en ESO
 • Formació ocupacional
 • Programes de qualificació professional inicial / Programes de garantia social
 • Preparació de la prova d’accés als Cicles formatius de grau mitjà o altres temàtiques
 • Formació específica no reglada en acadèmies privades
 • Formació d’adults